Contacte i suggeriments

L‘Agenda Urbana d’Alcoi és un document viu i que anirà ampliant-se i completant-se a mesura que avance la seua implantació. Durant tot el procés d’elaboració del Pla d’Acció i també en el seu desenvolupament posterior, la ciutadania té una posició fonamental. Per això, a través d’aquest formulari, us volem facilitar un contacte i convidar-vos a enviar qualsevol suggeriment, pregunta o apreciació. Volem avançar juntes i junts en aquesta planificació estratègica per a fer d’Alcoi una ciutat més sostenible i segura, més resilient, justa i inclusiva.