Fase del projecte
02

Pla d’acció

Continuant el procés d’elaboració de l’Agenda Urbana d’Alcoi i després de l’anàlisi reflectida en els diferents documents de diagnòstic, els tres Grups de Treball van continuar definint la Formulació Estratègica, la qual exposa els principals reptes detectats per al municipi, emanats del diagnòstic, i en relació als 10 Objectius Estratègics de l’Agenda Urbana.

En primer lloc, per a fer front a aquests reptes, els Grups de Treball de l’Ajuntament d’Alcoi van identificar una sèrie de Projectes Estratègics que es consideren prioritaris a l’hora de definir el Pla d’Acció, havent començat a definir diversos d’aquests projectes en un model de fitxa segons el seu grau de maduresa i prioritat.

A més, s’ha comptat amb la participació ciutadana per a la selecció d’alguns d’aquests projectes estratègic.

Un dels aspectes fonamentals en l’elaboració d’aquest Pla d’Acció ha sigut la implicació i participació de la ciutadania, entitats socials i mediambientals i sectors empresarials.

Després d’una sessió inicial, en la qual es va presentar el procés participatiu, durant els mesos de maig i juny de 2022 es van celebrar sis sessions específiques i en durant el mes de juliol, les accions participatives van eixir al carrer, amb diferents propostes.

Per últim, el dia 28 de juliol es va celebrar una jornada amb la participació d’experts i representants institucionals, oberta a tota la ciutadania.

Alcoi aprova el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana

L’Ajuntament d’Alcoi presenta el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana

Participació

Alcoi celebra una jornada amb experts sobre Agenda Urbana

Alcoi trau al carrer les accions de participació ciutadana per a completar l’Agenda Urbana

Els agents socials de la ciutat fan les seues aportacions al Pla d’Acció de l’Agenda Urbana

Alcoi celebra la primera reunió del procés participatiu de l’Agenda Urbana

Documentació

Pla d'Acció Local de l'Agenda Urbana d'Alcoi

4.-AU-ALCOI_VFINAL_Definitiva-1-9-22.pdf

Informe de resultats del procés de participació

Agenda-Urbana-Alcoi-Informe-resultats.pdf

Ple d'aprovació del Pla d'Acció de l'Agenda Urbana d'Alcoi

https://www.youtube.com/watch?v=IFRcNy1XyXY&t=1407s

Manual d'Identitat Corporativa Agenda Urbana

Manual_Alcoi2030.pdf