Fase del projecte
04

Seguiment i indicadors

Una vegada aprovat el pla d’acció i desenvolupats els projectes de l’Agenda Urbana d’Alcoi que en ell es recullen, es durà a terme un procés de seguiment i avaluació a través d’indicadors associats a cadascun dels objectius específics en els quals es desenvolupen els objectius estratègics de l’Agenda Urbana Espanyola.

Aquests indicadors han de servir perquè tots els agents interessats en la seua implementació (molt especialment les Entitats Locals, a més de la resta d’Administracions Públiques) puguen quantificar el seu grau de compromís en relació amb cadascun d’ells, a través de l’establiment d’uns resultats a aconseguir en l’àmbit temporal d’aplicació de què es tracte.