Fase del projecte
01

Diagnóstic previ

Diagnóstic previ

A principis de 2021, es va elaborar el document de diagnòstic, d’acord amb les sessions en línia que van dur a terme tres grups de treball interns de l’Ajuntament d’Alcoi amb representació política i tècnica:

  • Territori, medi ambient i mobilitat (Grup de Treball 1).
  • Economia i societat (Grup de Treball 2).
  • Innovació i Governança (Grup de Treball 3).

En cadascuna d’aquestes reunions es va treballar en el contrast i la validació de les conclusions principals de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Al mateix temps, es va reflexionar sobre si la fotografia de la situació actual dels municipis a escala estatal és extrapolable a Alcoi, i es va dur a terme una dinàmica de cocreació, centrada a identificar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats principals del municipi per a cada un dels 10 eixos de l’Agenda Urbana.

Eix 1: Territori, paisatge i biodiversitat

Eix 2: Model de Ciutat

Eix 3: Canvi Climàtic i resiliència

Eix 4: Gestió sostenible dels recursos i economia circular

Eix 5: Mobilitat i transport sostenible

Eix 6: Cohesió social i igualtat d’oportunitats

Eix 7: Economia urbana

Eix 8: Habitatge

Eix 9: Era Digital

Eix 10: Instruments i governança