Alcoi Bio UP

Projecte de renaturalització urbana subvencionat, a través de la Fundació Biodiversitat, pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Pressupost total 3.769.014 € (sense IVA)
Ajuda concedida3.580.564,08 €
Procedència dels fonsLínea d’ajudes de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecológica i el repte Demogràfic (MITECO) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
Objectius Estratègics2. Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent
3. Previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència
Descripció El projecte Alcoi Bio Up actuarà sobretot en espais naturals urbans desaprofitats, sobretot en els espais verds vinculats als llits dels rius i rierols o els barrancs, nexes d’unió de la peculiar orografia alcoiana. Es tracta d’aprofitar aquestes zones, renaturalitzar-les i revaloritzar-les, connectar les zones verdes amb els parcs naturals i densificar les zones verdes intraurbanes.

Al maig de 2022, Alcoi aconseguia una subvenció de 3.580.000 euros de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles.

El projecte amb el qual Alcoi va concórrer a aquesta convocatòria, dotada en total amb 56 milions d’euros i destinada a grans projectes de renaturalització de ciutats espanyoles amb més de 50.000 habitants, va ser triat entre 20 finalistes i està valorat en 3,7 milions d’euros, per la qual cosa la subvenció concedida, cobreix més del 90% del pressupost.

Es tracta d’un ambiciós projecte denominat Alcoi Bio Up, que aposta per la renaturalització de la ciutat i la recuperació d’espais verds per a fer de la ciutat un espai més agradable i utilitzat per la ciutadania, així com aconseguir una ciutat més resilient i preparada per a la lluita contra el canvi climàtic.

Roda de premsa de la consecució d’ajudes per a Alcoi BioUp

En aquest sentit, les seues metes estan alineades amb diversos objectius estratègics de l’Agenda Urbana d’Alcoi, (especialment amb els OE 1, 2 i 3), el Pla d’Acció dels quals ha sigut aprovat en 2022 i es troba actualment en fase d’implementació, en ser Alcoi una de les ciutats pilot triades pel Govern central.

Objectius

El projecte Alcoi Bio Up actuarà sobretot en espais naturals urbans desaprofitats, sobretot en els espais verds vinculats als llits dels rius i rierols o els barrancs, nexes d’unió de la peculiar orografia alcoiana. Es tracta d’aprofitar aquestes zones, renaturalitzar-les i revaloritzar-les, connectar les zones verdes amb els parcs naturals i densificar les zones verdes intraurbanes.

Entre els grans objectius destaquen també l’aposta per l’erradicació d’espècies invasores i la seua substitució per espècies autòctones, el reverdiment urbà, l’augment de la infraestructura verda, el reforç de la biodiversitat com a valor afegit, així com l’augment de la infraestructura verda i la implementació d’accions perquè aquesta siga útil per al gaudi de la ciutadania, al mateix temps que s’estableix com una eina d’educació ambiental.

Accions

Entre les accions previstes a desenvolupar a Alcoi Bio UP, destaquen tres tipus:

Accions tipus A: Estratègia general de renaturalització de la ciutat i el seu perímetre
Accions tipus B: Consta de 13 projectes en un àmbit d’actuació de més de 420.000 m²
 • Intervencions en el Barranc del Serpis
 • Intervencions en el Barranc del Cint
 • Intervenció en la zona de La Vaguada
 • Zona d’educació medioambiental en el Barranquet de Soler
 • Creació d’un arboretum en Barranquet de Soler
 • Millora de la continuïtat natural i per als vianants en el Barxell al costat de la Caldera de gas
 • Renaturalització de l’Estany de Buidaoli
 • Redensificar el llit del Barxell (al seu pas pel centre urbà)
 • Redensificar la zona verda de l’Antic Abocador
 • Redensificar parcs i jardins de les àrees urbanes consolidades
 • Zero escocells buits
 • Incorporar vegetació al Camí de Les Solsides
 • Nbs (Coberta Verda) en l’espai urbà consolidat (Parc Uxola)
Accions tipus C:Transversals
 • Pla de gobernança i participació
 • Pla de comunicació i sensibilització
 • Pla de medició i seguiment d’indicadors

Documentació