Pla de Sostenibilitat Turística

L’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions compta amb el suport de la Generalitat Valenciana – Turisme Comunitat Valenciana – i la Secretaria d’Estat de Turisme en el marc del Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – Next Generation. Enllaça amb l’Objectiu 7 de l’Agenda Urbana d’Alcoi (Impulsar i afavorir l’economia urbana) i concretament, amb el punt 7.2. (Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors clau de l’ economia local)

Pressupost total 3.000.000,02 euros €
Ajuda concedida3.000.000,02 euros €
Procedència dels fonsL’estratègia de sostenibilitat turística en destinacions compta amb el suport de la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana – Turisme Comunitat Valenciana – i la Secretaria d’Estat de Turisme en el marc del Pla de Recuperació, Tranformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – Next Generation.
Objectius EstratègicsOE 7 Impulsar i afavorir l’economia urbana (OE 7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors clau de l’ economia local).

Complementaris: OE1 (Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo)
Descripció El Pla de Sostenibilitat Turística suposa la
materialització d’una sèrie de projectes per a la dinamització turística i la recuperació del patrimoni industrial de la ciutat, i convertir-se així en una destinació turística d’interior referent.

Alcoi ha aconseguit una subvenció de tres milions d’euros dins dels fons europeus Next Generation del Pla de Recuperació i Resilencia per al nostre país, que el consistori utilitzarà per a dur a terme el Pla de Sostenibilitat Turística.

Dels 45 projectes de diferents ciutats de la Comunitat Valenciana, només 11 han sigut aprovats entre els que es troba el Pla d’Alcoi. Aquest, planteja actuacions que, alineades amb els eixos Agenda Urbana 2030 per a un desenvolupament sostenible com són l’Accessibilitat, Mobilitat, Eficiència i Digitalització, i amb vocació vertebradora, posen en valor recursos turístics existents a fi de potenciar l’emprenedoria, amb l’objectiu de conformar una oferta turística diferenciada, d’alta qualitat, innovadora i sostenible.

Presentació del Pla de Sostenibilia

Objectius

Les actuacions plantejades al Pla de Sostenibilitat Turística d’Alcoi posen en valor els productes i recursos turístics ja consolidats, i cerca afavorir la creació de nous productes turístics per a conformar una OFERTA TURÍSTICA DIFERENCIADA, DE QUALITAT, INNOVADORA I SOSTENIBLE. Tot això en combinació amb actuacions lligades al foment de la MOBILITAT SOSTENIBLE i la millora de l’ACCESSIBILITAT entre els principals enclavaments turístics, no sols dins del nucli urbà, sinó també en aquelles àrees turístiques situades en zones periurbanes i rurals. D’ací la necessitat de VERTEBRAR EL TERRITORI a través de, per exemple, CORREDORS VERDS.

El Pla de Sostenibilitat Turística “Revitalitzant el patrimoni industrial, cultural i natural d’Alcoi”, serà un revulsiu per a la ciutat, que impulse la recuperació socioeconòmica, posicione la ciutat com a destí sostenible de referència, desestacionalitze el turisme amb estades més llargues, i incremente la seua capacitat d’atracció turística maximitzant la qualitat de l’experiència del visitant.

En aquest sentit, les seues metes estan alineades amb diversos objectius estratègics de l’Agenda Urbana d’Alcoi, (especialment amb l’OE 7), el Pla d’Acció dels quals ha sigut aprovat en 2022 i es troba actualment en fase d’implementació, en ser Alcoi una de les ciutats pilot triades pel Govern central.

Accions

L’actual Pla de Sostenibilitat Turística suposa la materialització d’una sèrie de projectes per a la dinamització turística i la recuperació del patrimoni industrial de la ciutat, i convertir-se així en una destinació turística d’interior referent. Es duran a terme sis accions concretes, agrupades en quatre eixos i finançades al 100% amb els fons europeus.

Documentació