Transformació digital i modernització de les Administracions de les entitats locals

Les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals compten amb el suport del Ministeri de Política Territorial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Ajuda concedida220.792,87 euros
Procedència dels fons Les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals compten amb el suport del Ministeri de Política Territorial en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU
Objectius estratègicsObjectiu 9: Liderar i fomentar objectiu estratègic la innovació digital
Descripció Comporta una sèrie de mesures que tracten de reduir la dependència del vehicle privat en els desplaçaments urbans. Són actuacions que ajuden reduir les emissions de gasos o la contaminació acústica, la qual cosa suposa una millora en la salut de la ciutadania, un reforçament de la seguretat i un repartiment equitatiu de l’espai públic

Alcoi treballa des de finals de 2022 en la implantació d’una sèrie de mesures encaminades a augmentar la ciberseguretat de les xarxes i sistemes d’informació de l’Ajuntament d’Alcoi. Al mateix temps, el projecte comporta la creació d’una Targeta Ciutadana amb la qual agilitzar l’accés i consum de determinats servicis per part dels ciutadans, així com la gestió d’estos servicis mitjançant l’ús de noves tecnologies.

Totes dues iniciatives estan finançades en la seua totalitat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Per al consistori, aquestos són projectes prioritaris, especialment el de ciberseguretat, que proporcionarà major seguretat tant a l’ajuntament com a la ciutadania en totes les operacions digitals que realitzen amb el consistori. D’altra banda, la targeta ciutadana acostarà l’administració a la ciutadania facilitant la vida als alcoians i alcoianes en unificar en una sola targeta diversos serveis.

Roda de premsa de presentació de la targeta ciutadana

Objectius

El primer projecte, de millora de la ciberseguretat en xarxes i sistemes d’informació de l’Ajuntament d’Alcoi, compta amb cinc fases diferents i permetrà garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i servicis digitals prestats pel consistori. L’objectiu fonamental és millorar les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant l’increment d’incidents  de ciberseguretat en les administracions públiques que han posat en perill els sistemes i la informació per elles tractades, causant seriosos inconvenients i desconfiances per part dels ciutadans.

A més d’afavorir la millora de l’accessibilitat dels servicis públics digitals a la ciutadania i empreses, gràcies a estes actuacions es garantirà també la privacitat i protecció de la informació, optimitzant la disponibilitat i fiabilitat i minimitzant l’impacte de les possibles ciberamenaces.

D’altra banda, la posada en marxa del servici de Targeta Ciutadana ha donat com a resultat la creació d’una targeta que permet realitzar nombroses funcions amb l’Administració i els servicis públics amb un únic suport, facilitant i agilitzant estos procediments a la ciutadania. Suposa integrar en una única aplicació servicis com el bo de l’autobús, carnet d’instal·lacions  esportives, carnet de la biblioteca, accés a l’administració electrònica de l’ajuntament, etc.

Aquesta Targeta Ciutadana tindrà també la possibilitat de treballar vinculada amb la targeta bancària del ciutadà, per a poder fer pagaments, principalment per a pagaments de taxes, impostos, servicis municipals i activitats. L’objectiu final és aconseguir una Administració més intel·ligent, multicanal i proactiva.

Les metes d’aquest projecte estan alineades amb l’objectiu estratègic 9 (Liderar i fomentar objectiu estratègic la innovació digital) de l’Agenda Urbana d’Alcoi, de la qual el  Pla d’Acció  fou aprovat en 2022 i es troba actualment en fase d’implementació, en ser Alcoi una de les ciutats pilot escollides pel Govern central.

Accions

Notícies