Eix 1: Territori, paisatge i biodiversitat

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1 de l’Agenda Urbana d’Alcoi (Model de ciutat i ordenació del territori), es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO … Continued

Eix 2: Model de Ciutat

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1-Model de ciutat i ordenació del territori, es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola … Continued

Eix 3: Canvi Climàtic i resiliència

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1 –Model de ciutat i ordenació del territori es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana … Continued

Eix 4: Gestió sostenible dels recursos i economia circular

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1 –Model de ciutat i ordenació del territori es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana … Continued

Eix 5: Mobilitat i transport sostenible

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1 –Model de ciutat i ordenació del territori es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana … Continued

Eix 6: Cohesió social i igualtat d’oportunitats

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els/as representants municipals que conformen el Grup de Treball 2– Reactivació econòmica i social es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat … Continued

Eix 7: Economia urbana

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els i les representants municipals que conformen el Grup de Treball 2 – Reactivació econòmica i social, es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per … Continued

Eix 8: Habitatge

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els i les representants municipals que conformen el Grup de Treball 2 – Reactivació econòmica i social, es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per … Continued

Eix 9: Era Digital

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els i les representants municipals que conformen el Grup de Treball 3 – Digitalització i governança es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a … Continued

Eix 10: Instruments i governança

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els i les representants municipals que conformen el Grup de Treball 3 – Digitalització i governança de l’Agenda Urbana d’Alcoi es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda … Continued